دستورالعمل اجرایی مرکز نیکوکاری ریحانه النبی دانشگاه سمنان

مقدمه:

با عنایت به وظایف تعیین شده معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای دانشگاهها در امور فعالیت های خیریه و همچنین توسعه روح انفاق و نیکوکاری در دانشگاه و مردمی شدن حمایت های مادی و معنوی به نیازمندان و شناسایی واقعی آنها و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دانشگاهیان، دستورالعمل اجرایی طرح نیکوکاری ریحانه النبی دانشگاه، در 7 ماده تهیه و در جلسه 440 شورای تخصصی فرهنگی دانشگاه در تاریخ 1398/11/7 تصویب گردید.

ماده 1 ) اهداف:

اهداف مرکز نیکوکاری عبارتند از:

1- ایجاد مرکز قانونی و مشخص برای دریافت کمک های مادی و معنوی از خیّرین و واقفین.

2- ساماندهی و یکپارچه سازی مدیریت حمایت مالی از نیازمندان در سطح دانشگاه.

3- تشویق و ترغیب نیکوکاران و خیرین در جهت تقویت و جذب کمک‌های آنان برای رفع مشکلات ضروری نیازمندان.

4- گسترش و ارتقای فرهنگ انفاق و نیکوکاری در بین جامعه دانشگاهیان. 

ماده 2) معرفی مرکز:

مرکز نیکوکاری، تشکلی خودجوش، مردمی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی، مستقل، عام المنفعه و داوطلبانه می باشد که در راستای تقویت حضور آگاهانه مردم در خدمت رسانی به نیازمندان زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فعالیت می کند. ارائه خدمات افراد در مرکز به صورت داوطلبانه، خیرخواهانه و بدون هیچ گونه انگیزه مادی می باشد.

ماده 3) شرح وظایف معاونت فرهنگی نسبت به مرکز:

  • تعیین مسئول مرکز نیکوکاری در بین اعضای دانشگاهیان در یک دوره دو ساله.
  • تعیین و تصویب دستورالعمل های اجرایی و مالی مرکز نیکوکاری و ابلاغ آن به مسئول مرکز برای اقدام .
  • بررسی و جمع آوری پیشنهادات دانشگاهیان برای ارتقاء مرکز نیکوکاری.
  • نظارت بر عملکرد مرکز نیکوکاری جهت تطبیق با شرح وظایف تعیین شده.
  • مدت فعالیت مرکز نیکوکاری از آغاز تأسیس نا محدود است.

ماده 4) شرایط واجدین حمایت:

1- فعالیت مرکز نیکوکاری در سطح دانشگاه بوده و حمایت مادی و معنوی از دانشگاهیان خصوصاً دانشجویانی که از بضاعت مالی کمتری برخوردار هستند را شامل می شود و دفتر مرکزی آن در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان مستقر می باشد.

2- مرکز نیکوکاری ضمن تأکید بر رعایت اصل امانتداری، نسبت به حفظ حرمت وکرامت انسانی نیازمندان و خیرین و عدم افشای اطلاعات آنها پایبند و متعهد است.

ماده5) سطح حمایت:

1- حمایت مرکز نیکوکاری از دانشگاهیان خصوصاً دانشجویان کم برخوردار،  برای تأمین نیاز های دارو و درمان، ایاب و ذهاب، اجاره مسکن، تامین خوراک، تهیه پوشاک، تهیه جهیزیه و ... می باشد.

2- کمک رسانی و مشارکت در خدمات عمومی و عام المنفعه مانند بلا های طبیعی سیل، زلزله و...

ماده 6) امور مالی مرکز:

1- ابتدای هر سال مالی، از اول فروردین ماه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

2- مسئول مرکز نیکوکاری سالی یکبار گزارش عملکرد خود را از طریق اتوماسیون اداری و یا به صورت عمومی به اطلاع دانشگاهیان می رساند.

3- امور مالی و حسابداری و انجام کلیه دریافت و پرداخت ها به عهده مسئول مرکز نیکوکاری بوده و زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی و از طریق شماره حساب تعیین شده از طرف معاونت اداری و مالی دانشگاه انجام می شود.

 

ماده 7) تأمین منابع مالی:

تأمین منابع مالی مرکز نیکوکاری به روش های زیر می باشد.

1- هدایا، کمکهای مردمی، نذورات خیرین که به حساب مرکز نیکوکاری واریز می گردد.

2- اخذ کمک های مالی خیرین دانشگاهی (در قالب طرح توشه آخرت) به صورت ماهیانه

3- دانشگاه در تامین منابع مالی مرکز نیکوکاری مسئولیتی نخواهد داشت.

 

دستورالعمل اجرایی مرکز نیکوکاری ریحانه النبی دانشگاه سمنان

 

گزارش اقدامات یکساله مرکز نیکوکاری ریحانه النبی دانشگاه سمنان

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.