معاون دانشجویی و فرهنگی: دکتر بهروز گل محمدی

تحصیلات: دکتری روانشناسی ورزشی

تلفن: 33654114-023

دورنگار:33654113-023

آدرس: پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان - روبروی تالار امیرکبیر- ساختمان معاونت- طبقه دوم

پست الکترونیک: b_golmohammadi@profs.semnan.ac.ir

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.