محورهای رویداد:

 

1- هنر و معماری  (صنایع دستی/ عکاسی/ ارتباط تصویری/ طراحی صنعتی/ نقاشی/ معماری و شهرسازی/ طراحی پارچه و لباس/ ... )

2- صنایع غذایی و دارویی انسان و دام

3- تکنولوژی و مهندسی

 4- کشاورزی و فناوری های زیستی

5- صنایع معدنی ( آب، گچ، نمک و ...)

6- فناوری اطلاعات و ارتباطات

7-  محیط زیست و گردشگری

تبصره1: اولویت شرکت در رویداد با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سال آخر دوره کارشناسی می باشد.

تبصره2: دانشجویان می توانند به صورت فردی یا گروهی نسبت به ارائه ی طرح خود اقدام نمایند.