معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سمنان با همکاری تندا  برگزار می کند:

آغاز دومین دوره کارگاه های آموزشی ضمن رویداد کمند

عنوان این دوره کارگاه ها:

- حل مسئله
-ایده پردازی
- خلاقیت و نوآوری
- اعتبارسنجی

شروع کار گاه ها از ۳۱فروردین ۱۴۰۱

ثبت ایده یا محصول از طریق:

Farhangi.semnan.ac.ir/kamand


 شرکت در کارگاه از طریق:

https://tandaacademy.com

 

کارگاه های مهارت افزایی  ( باشگاه مهارت افزایی) :

 

به منظور پرورش و ارتقای طرح ها و آشنایی دانشجویان با کارآفرینی و اشتغال، کارگاه هایی با تدریس اساتید متخصص و مجرب ویژه دانشجویان شرکت کننده در رویداد برگزار خواهد شد که عناوین کارگاه ها به شرح زیر می باشد:

 

دوره ها

کارگاه آشنایی با اصول    کار آفرینی، خلاقیت و نوآوری

کارگاه تیم سازی و کارگروهی

کارگاه آشنایی با طرح کسب و کار

کارگاه بازاریابی و جذب مشتری

کارگاه بازاریابی دیجیتال

کارگاه توسعه فردی و خودشناسی

مدرس دوره ها

آقای

دکترمدرسی

آقای بنایی

آقای

دکترمدرسی

خانم ترابی

خانم یاری

متخصص روانشناسی

فوق برنامه

برگزاری گفتگوی تخصصی ( پنل)

با دعوت از کارآفرینان نمونه و صاحبان صنایع موفق

برگزاری گفتگوی تخصصی ( پنل)

در رابطه با مهارت مورد نیاز برای ورود به بازارکار با دعوت از کارفرمایان در صنایع مختلف

 

6-1 باشگاه مهارت افزایی در طول سه هفته از شنبه 1400/11/16 الی پنجشنبه 1400/12/5 برگزار می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.