طرح استانی کمند

«رویداد کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر» ویژه دانشجویان دختر

 

پوستر رویداد

 

تیزر - هر آنچه که درباره کمند باید بدانیم

 

موشن گرافیک - هر آنچه که درباره کمند باید بدانیم